Cookies

Deze site maakt alleen gebruik van functionele Cookies.
Met deze cookies worden geen gegevens bewaard die kunnen leiden naar gegevens over natuurlijke personen.
Ze zijn er alleen voor het goed functioneren van de site. 

Deze website wordt gehost bij Vevida (www.vevida.com)

De verwerkersovereenkomst van deze 3e partij is te vinden op https://vevida.com/verwerkersovereenkomst/.
Verwerker zal de persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke verwerken, en slechts voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke, alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die tussen partijen nader schriftelijk worden bepaald. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld.